بیست و دومین سالیاد شهادت بابه مزاری ـ سال 2017 میلادی

Date & Country

Adress/details

12. March - Vienna, Austria from 15:00 - 18:00

Bernoullistrasse 1, 1220 Wien

11. March - Helsinki, Finland from 13:30 - 16:30

Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki


صبرینا میرزاد ـ رییس انجمن فرهنگی کاتب در دنمارک

چنديست با خود در جنگ و تضادم چگونه مى شود انسان به اوج والاى انسانيت رسيده و بين موقعيت وزندگى شخصى خود و خانواده خود به مجموعه كلان تر، قوم خود بينديشد و از تمامى وراى خود در گذرد.
انتخاب دشوار است، و اگر عميق در آسمان تفكر غرق شويم و خود را به دنياى خيالى هم بسپارم باز هم سخت است!
چون در آخرش بايد از خواب ناز بيدار شده و به دنياى مادى و زندگى روز مرگى خود سر سپاريم.
اينجاست كه من از خود مى پرسم؛ چرا مگر او كيست؟
چرهمگان او را تا اين حد دوست دارند و با تار تار وجود مى ستايند؟
چرا به جاى اينكه نامش را با احترام به خوانش بگيرند، نامش را با عشق و احساس (بابه) خطاب مى كنند با عشقى درونى و ذاتى بدون شك مصمم!؟
آرى، شايد اگر من و من هايى هم تا اين حد جانثار و بى آلايش جان را در كف دست سر نوشت خود خواسته گذاشته و با تدبير، قدم در راستاى آزادى و برابرى و ثبت حق مسلم هر شهروند مى گذاشتيم، شامل اينهمه قدر و احترام قلبى مى بوديم!
"يك روز يكى ساده از خون گذشت
يكى ديگه از قلب باران گذشت
مثل يك ستاره درخشان شد
ببين فاتح قلب هزاران شد"

ولى اگر باز هم در اعماق وجودِ يك انسان، انسانى كه در روى كره خاكى و با اميال سركش خودخواهى و خود كامگى انسانى خواسته و نا خواسته مى زيسته! ژرف بنگريم آيا انتخابى كه اين انسان فرهيخته نمود را به اين سادگى و آرامى مى پذيرفتيم؟ انتخاب مى كرديم؟ و آيا بعد از انتخاب نيز باز تا آخر مسير، دل آرام پيش مى رفتيم و به پايان مى رسانديم؟ راهى كه نرفته آخرش با عقل سليم و غير سليم مشخص و واضح است؟!

عجبا!
عجبا به اين همه شرافت و اقتدار!
چون او نيز يك انسان، مثل شما و ما؛ ايى بود كه هم بايد غم نان خانه را مى خورد و هم غم مادر و همسر و دخترش را!
ولى به راستى كه ثابت كرد او از جنس ما نبود!
نه اينكه با كلمات بازى كنم و سروران را به اوج توصيفات و عشق بازى لغات برم، بلكه حقيقتى را خاطر نشان مى شوم كه همگى يكدم و بدون تفكر و صريح همنظر هستيم؛ مزارى هويت ما بود!
مزارى رهبر تاريخى ما بود!
پدر معنوى و نجاتبخش مردم هزاره از قرنها بردگى و محروميت!
حنجرهء خوش صداو گلگون مردم ستمديده و محروم هزاره كه تا امروز نام نيكش پر بها ترين و رسا ترين نام جاويد و گويا در عصرمان، ثبت در گنجينه هاى وجودى زمان است.
به راستى كه او محبتى است كه در قلب دنياى ستمديده هزاره جاويد است، همچون فرشته ايى كه از زمين به كهكشانها اوج كرده و نور مى بخشد در عرصه سياست و نظام نيز با طلوعش، آرامش و امنيت را در حين ناباورى و جهل و نفاق به يكپارچگى و وحدت قومى سوق داده و زينت راستى و ديانت حقيقى شده.
مردى ساده پوش و بى ريا، اما بزرگمنش و با درايت و خردمند، رهبرى دلسوز و انقلابى كه در دلهاى دردمند و رنجيده مردم هزاره چون شعله هاى اميد، گرما و آرامش را نهادينه ساخت و درس عزت و بلند منشى را در وجود يكايكمان ريشه دواند و با خون پاكش آبيارى كرد و جوانه هايمان را امروز از ملكوت صداقت و همدلى به نظاره شيشته.
بارى باشد كه همگى مان پاس دار اين مزرعه پر بركت آزادى و دادخواهى حقيقت و انسانيت باشيم و راه را به هر دليلى به بيراهه نپيمايم، كه باغبان براى به ثمر رساندن اين جوانه ها و ثمرش از هيچ محبتى دريغ نكرده.

پدر جان
پدر اى يار، اى مهربان، اى همنشين
پدر اى صميمى اى نگار من روى زمين
پدر اى زيبا اى بر انگشترم نگين
پدر اى همدم و اى همدل و نزديكترين
پدر اى گوهر وجودم از تو روشنترين
پدر اى مهرت به دل زرين ترين
پدر اى طنين صدايت زيبا ترين
پدر اى مونس غمهايم به روى زمين
پدر اى تكيه گاه و مامنى آرامترين
پدر اى ابر باران زا، اى پر بركت ترين
پدر اى بوى بهشتى، اى شقايق ترين
پدر اى تو عاشق و عاشق ترين
با تو سبزم، با تو آزاده با تو سر زنده ترين
هر چه دارم از تو دارم اى بهترين
2/3-2017
صبرينا ميرزادگزارش تجلیل از سالروز شهادت بابه مزاری در کشور های مختلف که بعضن بصورت متن بدست ما رسیده و بعضن هم بصورت فلم ویدیویی از یوتوب و غیره جاها جمع آوری گردیده اند. امیدواریم هرچه سریعتر بتوانیم گزارشات را جمع آوری کرده و در دسترس خوانندگان محترم قرار دهیم، این کار بدون همکاری مردم، کار دشواری است.

مدیریت این سایت از همه دوستداران بابه مزاری خواهشمند است تا در تهیه گزارش از مراسم برگزار شده، وی را یاری نمایند. آدرس ایمل و شماره تیلیفون در پایین صحفه درج است. از قبل تشکر!

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از بیست و یکمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2016 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از بستمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2015 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از نوزدهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2014 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از هجدهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2013 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از هفدهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2012 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از شانزدهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2011 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از پانزدهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2010 میلادی

مراسم در شهر کویته

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از چهاردهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2009 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از سیزدهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2008 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از دوازدهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2007 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از نهمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2004 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از هشتمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2003 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از هفتمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2002 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از ششمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2001 میلادی

گزارش از برگزاری مراسم تجلیل از پنجمین سالروز شهادت بابه مزاری ـ سال 2000 میلادی


بیانیه شوراي سراسري هزاره‌هاي اهل سنت افغانستان به مناسبت بیست ویکمین سالروز شهادت استاد عبدالعلي مزاريبنام خداوند عدالت وبرابري

مزاري اسوه ايثار مردم
مزاري رهبر بيدار مردم

تورفتي مردمت محزون گشته
غمت درقلب ما افزون گشته

فراموش كردن مردان الگو و تاريخ‌ساز براي ملت‌هاي ستم ديده و مظلوم اشتباه جبران ناپذير است. عبدالعلي مزاري يكي از همين مردان تاريخ است كه كارنامه‌هايش را نبايد ملت رنج كشيده‌ي هزاره فراموش كند. عبدالعلي مزاري براي نخستين بار از ستم سيستماتيك قومي حرف زد، براي نخستين‌بار "جرم بودن هزاره" را فرياد كشيد و براي نخستين بار هزاره را در قدرت و سياست شريك ساخت. در اين ميان، هزاره‌هاي سني به دليل سعود ملكوتي و اما زود هنگام مزاري همچنان محروم و تهي دست ماندند. هزاره‌هاي سني اگر امروز به پاي خود شان ايستاده‌اند، بدون شك مديون رشادت‌ها و يادآوره‌هاي تاريخي مزاريست زيرا مزاري در اوج مبارزاتش اين كتله‌ي عظيم مردمي را فراموش نكرده بود و به صراحت مي‌گفت، تا زماني مبارزه مي‌كند كه "يك هزاره كرمعلي از تاله و برفك" خودش را "هزاره" بداند. او به صراحت مي‌گفت، "اينجا بر هزاره‌هاي ظلم مي‌كنند كه مذهب شان شيعه نيست و سني مذهب هستند" و اين‌گونه هزاره را يك‌پارچه و متحد مي‌خواست. ما بدين باوريم كه برگشت به "اصالت" زماني مي‌تواند تحقق يابد كه ما زمينه را براي تأمين عدالت اجتماعي، احقاق حق شهروندي در اجتماع و توزيع عادلانه‌ي قدرت در سياست فراهم سازيم.

در پايان، از تمامي مردم هزاره اميد مي‌رود تا نقش قدم‌هاي استوار شهيد مزاري را در راه احقاق حق شهروندي و زدودن "دشنام اجتماعي" از هزاره به ويژه در ميان هزاره‌هاي اهل سنت افغانستان كه هنوز متأسفانه هزاره بودن نوعي از ننگ و عار است، همچنان با ثبات و پايمردي تعقيب كنند تا روح مزاري در نزد خداي متعال شاد باشد.

با احترام
هيئت رهبري شوراي سراسري هزاره‌هاي اهل سنت افغانستان
زمستان ١٣٩٤ هجری شمسی

آدرس فیسبوک شورا:

شورای هزاره های اهل سنت افغانستانزینب در دوراهه ای تاریخ

‫صاحب‌جان‬، یار و یاورِ زینب بود. به خاطر یگانه‌شدن با زینب نامش را از «صاحب‌خان» به «زینب» تغییر داد. با رفتنِ او، پناهگاه عاطفيِ زینب ویران است، پناهگاهِ عاطفی‌‌ای که ۱۰۴ سال از چشمِ‌ تاریخِ وحشی نترسید و بدی‌ها را تاب آورد. فروریختنِ این پناه عاطفی همان‌قدر که ویران‌گر است، یک «آزمون» نیز هست، آزمونی که برا نخستین‌بار او را در یک دو راهه‌یِ تاریخی قرار می‌دهد. زینب می‌تواند از جامعه‌یِ که او و مادرکلانش را از یاد برده است، انتقام گیرد و او را به دستِ غربت ابدی بسپارد، می‌تواند قاطعانه تصمیم بگیرد و او را به خانه‌ برگرداند و مردم و تاریخ پیوند زند. این انتخابْ یک انتخاب تاریخی است و تصميمِ سخت و دشوار. تصمیمِ سخت و دشواری که زينب ناگزیر است از میان زخمِ فردی و زخمِ جمعی یکی را برگزیند. برای نخستین‌بار است که زینب با زینب در دو راهه‌یِ تاریخ تاریخ قرار دارد و در برابر انتخابش مستقیما مسئول خواهد بود.

اسد بودا


مادر استاد عبدالعلی مزاری «بابه»، چشم از جهان پوشید

کسی که نامش را نمی‌دانیم از غم رها شد!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کسی از غم رها شد. کسی که نیستی را تا عمق گوشت و استخوان تجربه کرد: آیه‌مزاری.

کوهِ سنگین از درد را چون زهری در درون خورد. نه گریه کرد. نه خندید، نه سخن گفت، نه دست طلب به سوی کسی دراز کرد. برچشمِ بی‌رحمِ زمانه چشم دوخت و در برابر مرگ‌ها و بادها و سیلاب‌ها‌ کمر خم نکرد و استوار ایستاد. لباس کهنه پوشید، لباس‌های کهنه‌ترِ فرزندی را پاره‌پاره و برای زینب کالا دوخت: دو جوره کالای پیروزه‌ای. کسی که در خود و برای خود زیست، حتا نامش را نمی‌دانیم، در عالمِ آوارگی نیست شد، مرد، آری مرد، از غم رها شد و با هیچ‌کسان‌ هیچ‌کس.

شاید روزی ذره‌های خاکِ او را باد به بلخ آورد، اما هرگز در زندگی بادی موهایِ زیبا و خاکیِ او را در بلندای کوه‌های بامیان شانه نزد. باران‌های کوه‌ بابا دوبیتی‌های چشمانش را نسرود. هرگز آن‌قدر خوش‌بخت نبود که سوار بر اسب سمندِ یال‌دار در دشت‌های ارزگان بتازد، در بغلان و سمنگان برقصد یا غم‌های شهر کابل را دیدُو کند. آری، او مرد، بی‌آن‌که نامش را بدانیم. زندگی‌اش سنگین و شکوهمند بود و مرگش شکوهمندتر و بی‌درد و آه. نامِ بی‌نامت متبرک و گرامی باد آیه‌گُلی و یادت در یادها پایدار!

برگرفته شده از فیس بوک اسد بوداآهنگی با صدای عارف جعفری به مناسبت بیستمین سالروز شهادت بابه مزاری


جا دارد از عارف عزیز بابت اجرای این آهنگ زیبا که پر از سوز و درد است، صمیمانه تشکری کنیم... البته همینطوری از شاعر شعر، استاد گرامی ما سید ابوطالب مظفری!پیام اشرف غنی احمدزی به مناسبت بیستمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری

پیام رییس جمهور اشرف غنی احمدزی به مناسبت بیستمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری که در ماه مارچ سال 1994 میلادی در چارآسیاب کابل بدست طالبان به شهادت رسید.هندوکش گریه کن مزاری رفت

هندوکش گریه کن مزاری رفت
آن زلال همیشه جاری رفت
جمعه 26 فبروری 2010 میلادی، اولین نمایشگاه جهانی «بازتاب اندیشه های بابه مزاری در هنر»، به همت انجمن خوشنویسان معاصر ـ کویته. ادامه...

 

کتاب «چراغ راه» حاوی سخنرانی های بابه مزاری است که توسط محترم رضا ضیایی جمع آوری و نشر گردیده است. این کتاب در سال 2010 میلادی یعنی در پانزدهمین سالروز شهادت بابه مزاری در شهر مالموی رسمن منتشر گردید.

         
         

تجلیل از سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری که در کشورهای مختلف جهان برگزار گردیده اند. از آن بخش بازدید نمایید...

 

ملاقات و گفتگوی 55 دقیقه ای ویدیویی با مولوی حقانی. این ویدیو توسط «RealPlayer» قابل دید است. این گفتگو...

 

 

 

 

 

 

کارت پذیرایی برای سیمینارهای که در ارتباط به بابه مزاری برگزار می شوند. این کارت را می توانید از پیوند زیر بدست آورید...

 

سخنرانی ها، دیدار و مصاحبه های ویدیویی بابه مزاری در این بخش میسر است. بازدید از این بخش...

 

 

 

 

 

 

یادواره ای از هفتمین سالروز شهادت بابه مزاری که در شهر کوپنهاگن دنمارک برگزار گردیده بود. تفصیل بیشتر...

 

یادواره ای از پنجمین سالروز شهادت بابه مزاری که در شهر کوپنهاگن دنمارک برگزار گردیده بود. تفصیل بیشتر...

تذکر:

وب سایت حاضر ـ به عنوان تجلیل از دوازدهمین سالروز شهادت بابه مزاری از سوی یک فرد به شما خوانندگان و هموطنان عزیز پیشکش می گردد! ولی چرا..؟ در ادامه بخوانید...

این وب سایت:

  • مختص به رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری می باشد و از هرگونه قید و بند آیدیالوژی های غیر از آیدیالوژی او بیرون است..!

  • هر مطلب و نوشته و سخنرانی و فلم که در مورد او باشد را، بدون کم و کثر ـ با ذکر منبع و نام نویسند، مجدداً انتشار می دهد..!

  • با هر وب سایت و وبلاگی که در راستای انعکاس دیدگاه ها و آرمان های او فعالیت داشته باشد، آماده همکاری تنگاتنک و صمیمانه است..!